Warning message

Submissions for this form are closed.

You are here

(Gesloten) Studie in Leuven: voor mensen met klachten van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

Voor deze studie zoeken we mensen met klachten van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), die ook een van volgende klachten hebben: depressieve klachten, angstklachten, vermoeidheidsklachten of wijdverspreide pijnklachten.

PDS is een maag-darmstoornis die wordt gekenmerkt door buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid en diarree of constipatie.

Opmerking: PDS is geen inflammatoire darmziekte zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Het onderzoek omvat 4 tot 6 bezoeken in UZ Leuven (Campus Gasthuisberg) over een periode van 2 jaar.

Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden met niemand gedeeld, behalve met het studieteam van UZ/KU Leuven. We raden u aan om contact met uw huisarts op te nemen om mogelijke deelname aan deze studie te bespreken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door UZ/KU Leuven in overeenstemming met strikte wet- en regelgeving. Het is op 07 mei 2021 beoordeeld en goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven onder s-nummer S64753.

Wat is prikkelbare darm syndroom (PDS)?

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), ook wel spastische dikke darm of spastisch colon genoemd, is een veelvoorkomende chronische darmaandoening. De klachten van PDS verschillen van persoon tot persoon, en ook per persoon kunnen de klachten van dag tot dag verschillen. Kenmerkende klachten zijn buikpijn en veranderde ontlasting, zoals verstopping en/of diarree. Verdere veel voorkomende klachten zijn een opgeblazen gevoel en winderigheid

Wat is het doel van de studie?

Via deze studie willen onderzoekers meer inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van PDS, of bij het onderhouden van de klachten. 

Er zullen zowel gegevens van een groep patiënten met klachten van PDS samen met verschillende andere klachten  (zoals depressieve klachten, angstklachten, vermoeidheidsklachten en wijdverspreide pijnklachten) als van een groep mensen zonder PDS klachten verzameld worden. Op deze manier verwachten onderzoekers meer duidelijkheid te krijgen over de verschillende factoren die van invloed lijken te zijn. 

Het uiteindelijke doel van deze studie is om adviezen in internationale richtlijnen te kunnen aanpassen, zodat het opvolgen en behandelen van klachten meer patiëntgericht kan plaatsvinden.

Wie kan deelnemen?

U kan deelnemen aan dit onderzoek als u:

 • Ten minste 18 jaar oud bent; 
 • Klachten van het prikkelbare darm syndroom hebt met symptomen sinds minstens 6 maanden
 • Terugkerende buikpijn, gemiddeld ten minste 1 dag per week in de afgelopen 3 maanden
 • Minstens 1 van de volgende andere klachten hebt: 
  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Chronische vermoeidheidsklachten 
  • Wijdverspreide pijnklachten hebt
 • geen voorgeschiedenis hebt van andere ernstige ziekten zoals gastro-intestinale bloedingen, gewichtsverlies, kanker, hartziekte, nierziekte of neurologische ziekte  
 • geen alcohol of drugs misbruik in de afgelopen 6 maanden;
 • geen voorgeschiedenis hebt van abdominale chirurgie (uitgezonderd van een appendectomie, hysterectomie, of cholecystectomie);
 • bereid bent om tijdens de studie 2 maal uw stoelgang- en urinestalen te verzamelen.

Let op: deze lijst met bovenstaande voorwaarden is niet volledig. Ontdek of u geschikt bent voor deze studie door een paar eenvoudige vragen te beantwoorden. U krijgt in realtime feedback. Als u geschikt wordt bevonden, zullen de studie-arts of studiepersoneel met u de voorwaarden verder bespreken om tot de studie te kunnen worden toegelaten. 

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

Het onderzoek omvat 4 tot 6 bezoeken in het UZ Leuven, campus Gasthuisberg.

 • Bezoek 1 in UZ Leuven (1u30): Studie-informatie, vragen over uw gezondheidstoestand, invullen vragenlijsten
 • Thuis: Stoelgang + urinestalen verzamelen
 • Bezoek 2 (max. 1 maand na bezoek 1) in UZ Leuven (30min): bloedafname, inleveren stoelgang- en urinestalen
 • Bezoek 3 (1 jaar na bezoek 1) in UZ Leuven (1u30): vragen over uw gezondheidstoestand, invullen vragenlijsten en bloedafname
 • Thuis: Stoelgang + urinestalen verzamelen
 • Bezoek 4 (2 jaar na bezoek 1) in UZ Leuven (1u30): vragen over uw gezondheidstoestand, invullen vragenlijsten, bloedafname en inleveren stoelgang- en urinestalen

Verder zal u uitgenodigd worden op twee testdagen, waarin u twee taken zal uitvoeren in een MR-scanner (testdag 1) en in het lab (testdag 2). Deze onderdelen zijn echter optioneel. 

De patiënt kan indien gewenst aansluitend op de studie ook op raadpleging komen op de dienst gastro-enterologie in UZ Leuven voor verder medisch advies. 

Is er een compensatie voorzien?

Alle onderzoeken of procedures die voor dit onderzoek nodig zijn, zullen door UZ/KU Leuven worden bekostigd. 

Deelname aan dit onderzoek brengt voor u geen kosten met zich mee. Uw verplaatsingskosten naar en van het ziekenhuis worden vergoed indien u zich enkel voor het onderzoek moet verplaatsen. Indien u een raadpleging wenst op gastro-enterelogie, kan deze voor u ingepland worden, maar deze raadpleging is wel ten koste van de patiënt. Dit is niet noodzakelijk voor deelname aan de studie. 

Omdat u zich geheel vrijwillig ter beschikking van dit wetenschappelijk onderzoek stelt, wordt er een vergoeding aangeboden. Uw vergoeding is afhankelijk van de onderdelen waaraan u deelneemt. Het studieteam zal u hierover extra informatie geven. 

Waar gaan de studie en de bezoeken door?

In het UZ Leuven campus Gasthuisberg.

Zijn er risico’s?

In deze studie worden geen geneesmiddelen getest. Voordat u besluit om deel te nemen, geeft het studiepersoneel uitleg over de klinische studie en de mogelijke risico´s / ongemakken. U hebt dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Hoe kan ik deelnemen?

Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden met niemand gedeeld, behalve met het studieteam van het UZ/KU Leuven. 


Het medisch team zal u spoedig contacteren. 

Aanmeldingsformulier

Informeer een vriendMeld u hier aan als kandidaat