You are here

Over ons

C-Lys is onafhankelijke website ontwikkeld door de Belgische onderneming Pivotal Clinical BV. Pivotal Clinical BV helpt farmaceutische bedrijven en academische ziekenhuizen in de zoektocht naar vrijwilligers voor klinische studies.

 

"Wij zijn gepassioneerd door biomedisch onderzoek en willen eraan bijdragen op verschillende manieren. Met het C-Lys platform geven we uitleg over klinische studies en geven we een overzicht van de lopende studies waarvoor nog deelnemers gezocht worden. We treden op als tussenpersoon voor het vinden van geschikte deelnemers voor zowel lopende klinische studies als voor toekomstige studies." 

Interesse in een lopende studie? Ontdek hier onze werkwijze.

* Een positieve voorselectie door ons brengt u een stap dichter bij opname in een studie. De onderzoeksarts zorgt voor de verdere selectie.

** Voor elke stap in het proces vragen wij uw toestemming.

*** Meer informatie vindt u in ons doorverwijsbeleid.

Waarom werd C-Lys opgericht?

Voor veel patiënten zijn bestaande geneesmiddelen niet geschikt of ontoereikend. Daarom voeren wereldwijd honderdduizenden wetenschappers onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en behandelingen, maar deze kunnen niet op de markt gebracht worden zonder klinische studies met gezonde vrijwilligers en patiënten.

Het vinden van geschikte deelnemers is heel belangrijk, maar:

  • heel veel mensen hebben te weinig informatie of kennis over het verloop van klinisch onderzoek en staan er wat negatief tegenover. Mensen kennen bijvoorbeeld de meerwaarde of de voordelen niet van een deelname aan een klinische studie.
  • elke studie heeft heel specifieke voorwaarden (zoals leeftijd, bloedwaarden, medische historiek,...) waaraan deelnemers moeten voldoen. De geschikte kandidaten vinden is dus niet vanzelfsprekend en pas na een positieve voorselectie en officiële toestemming kan er een opname in een studie komen.

C-Lys reikt oplossingen aan om deze moeilijkheden te overkomen voor gezonde vrijwilligers, patiënten, artsen, de farmaceutische industrie en producenten van medische hulpmiddelen.

Waarom aanmelden op de C-Lys website?

  • Zich aanmelden op de C-Lys website is geheel vrijblijvend. Indien u zich aanmeldt worden uw gegevens opgeslagen in onze sterk beveiligde databank en geeft u hiermee uw interesse aan om eventueel deel te nemen aan een klinische studie. Ons team kan vervolgens met u contact opnemen en u eventueel doorverwijzen naar een deelnemend onderzoekscentrum.
  • Uw aanmelding op onze website betekent nog niet dat u ook effectief deelneemt aan een klinische studie. Pas na een voorselectie, uitgebreide uitleg door een deelnemend onderzoekscentrum en een officiële toestemming van de kandidaat, kan een effectieve deelname worden bevestigd.

Via de C-Lys website vindt u een overzicht van de klinische studies waarvoor er kandidaten gezocht worden. Indien u nu geen studie vindt die voor u interessant is, dan kan u vrijblijvend uw contactgegevens nalaten voor toekomstige studies via de "registreer u" knop. Zo kunnen wij u op de hoogte brengen bij de aanvang van nieuwe studies.

Moet u betalen om u aan te melden op de C-Lys website?

Neen, om zich aan te melden bij C-Lys hoeft u niets te betalen; aanmelden is kosteloos.

  • Bij aanmelding  voor een specifieke studie kan het zijn dat wij u contacteren om samen een aantal studiespecifieke vragen te overlopen. Deze voorselectie is gratis. Bij een positieve voorselectie kunnen wij u doorverwijzen naar een deelnemende arts of onderzoekscentrum. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. Alle verdere stappen vallen buiten de diensten van C-Lys.
  • Indien u zich registreert om op de hoogte te blijven van nieuwe studies, wordt u mogelijks gecontacteerd per nieuwsbrief, per sms, per telefoon, ... Deze informerende dienst is geheel gratis.

C-Lys vergoedt nooit personen die zich aanmelden of registreren. Eventuele vergoeding voor deelname aan een studie zal nooit uitgaan van C-Lys.

Waar bewaart C-Lys uw gegevens?

Na aanmelding op de C-Lys website worden uw vertrouwelijke gegevens in een beveiligde databank opgeslagen. Deze databank staat op een server (in de BENELUX) die voldoet aan geldende wetten en internationale standaarden. C-Lys garandeert de veilige en vertrouwelijke verwerking van uw gegevens. U vindt hierover meer informatie in het Privacybeleid.

Indien u in aanmerking komt voor een specifieke klinische studie worden uw gegevens doorgegeven aan de onderzoeksarts en/of studiecoördinator van die welbepaalde studie. Dit voorvernoemd studiepersoneel is gebonden aan wettelijke voorschriften en zal uw gegevens enkel gebruiken in het kader van de klinische studie en niet aan derden doorgeven. C-Lys is evenwel na overdracht van uw gegevens aan dit studiepersoneel niet meer zelf verantwoordelijk voor de beveiliging ervan.

Bent u na aanmelding verplicht om mee te doen aan een klinische studie?

Neen, uw aanmelding of registratie is geheel vrijblijvend.

 

.