Warning message

Submissions for this form are closed.

You are here

Acute Myeloïde Leukemie (AML) onderzoeksstudie

We zijn op zoek naar patiënten met Acute Myeloïde Leukemie (AML) en mantelzorgers voor een marktonderzoeksstudie voor Adelphi Research, een onafhankelijk marktonderzoeksbureau dat onderzoek uitvoert voor een farmaceutisch bedrijf.  
Deelnemers zullen gevraagd worden om deel te nemen aan een telefonisch interview van één uur. Voor uw deelname aan dit onderzoek ontvangt u een tegoedbon ter waarde van 120 EUR.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te vergaren over de woordkeuze (terminologie) die gebruikt wordt rondom Acute Myeloïde Leukemie (AML). We zijn vooral geïnteresseerd in de termen die medische specialisten gebruiken om patiënten uitleg te geven over hun behandelopties en wat deze betekenen voor de patiënt.

Het resultaat van dit onderzoek kan mogelijk een verschil maken in de manier waarop behandelingen voor patiënten met leukemie zullen worden ingezet, wat uw inbreng extra waardevol maakt.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Er zal u gevraagd worden om deel te nemen aan een interview van één uur met een van onze vriendelijke en volledig opgeleide moderators. 

Het interview wordt telefonisch afgenomen, zodat u in het comfort van uw eigen huis kunt blijven. Uw informatie blijft vertrouwelijk en wordt gebruikt om deze ziekte te begrijpen, en hoe deze wordt behandeld.

U zal een tegoedbon van 120 EUR ontvangen voor uw deelname.

Wat zijn mijn rechten?

Alles wat u zegt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en we zullen voldoen aan alle nationale wetten ter bescherming van uw persoonsgegevens. Uw naam wordt niet bekendgemaakt aan het farmaceutische bedrijf die de opdrachtgever van het interview is. Uw antwoorden worden samen met de antwoorden van andere patiënten geanalyseerd en er worden geen antwoorden aan een persoon toegeschreven.

Deelnemen aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt uw deelname beëindigen en indien u wenst kunt u informatie achterhouden.

Het interview wordt opgenomen (met audio) voor latere analysedoeleinden door Adelphi Research.

Rapportering van bijwerkingen / informatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van een bedrijf dat geneesmiddelen maakt. Het is een wettelijke vereiste dat dit bedrijf alle bijwerkingen of klachten die mensen hebben over hun geneesmiddelen registreert. We moeten het bedrijf bijstaan ​​bij het nakomen van deze wettelijke verplichtingen.

Om deze reden zullen we het bedrijf op de hoogte brengen als u tijdens het interview verwijst naar een bijwerking of klacht over een geneesmiddel, zelfs indien dit al door u rechtstreeks aan het bedrijf of de regelgevende autoriteiten werd gemeld. U kunt beslissen of u uw naam en contactgegevens geeft aan het bedrijf.

Hoe kan ik registreren om deel te nemen?

Als u interesse hebt om deel te nemen, kan u de vragen van het aanmeldingsformulier invullen. Ons team zal de antwoorden bekijken en telefonisch contact met u opnemen als u aan de criteria voldoet. Zij zullen al uw vragen beantwoorden en meer informatie geven over het onderzoek.

Als u aan het onderzoek wilt deelnemen, zullen we u vragen om een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin uw verplichtingen en uw rechten worden uitgelegd.

Heel erg bedankt voor uw tijd en hulp bij dit onderzoek.

 

Aanmeldingsformulier