You are here

Nieuws

11.04.2019

Terugblik naar 2018: Immunotherapie

De Nobelprijs voor geneeskunde ging in 2018 naar de grondleggers van immunotherapie tegen kanker.

Wilt u meer weten over immunotherapie? Bekijk dan zeker het filmpje hieronder.

29.03.2019

Terugblik naar 2018: GDPR

Op 25 mei 2018 trad de GDPR wetgeving in voege. In het Nederlands noemt men dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wilt u meer weten, bekijk dan zeker het filmpje hieronder.

 

14.03.2019

Terugblik naar 2018: ALS

Op 14 maart 2018 is Stephen Hawking overleden op 76 jarige leeftijd. Hij leed al van zijn 21e aan ALS. 

Wilt u meer informatie over ALS? Bekijk het filmpje hieronder.

12.02.2019

Resultaten van de vragenlijst over implantaten

Wilt u meer weten over de resultaten van onze vragenlijst in verband met implantaten?

Bekijk dan zeker even het filmpje hieronder.

 

30.08.2018

Vraag 5: Wie beslist of u kan deelnemen aan een klinische studie?

A. Het bedrijf dat het medicijn ontwikkelt
B. De organisatie die als tussenpersoon dient
C. De onderzoekarts
D. De kandidaat zelf

 

 

Antwoord 5: C & D 

Een tussenpersoon, zoals C-Lys, is enkel betrokken in de voorselectie van kandidaat-proefpersonen. Het is uiteindelijk de onderzoeksarts die oordeelt of u kan deelnemen aan een klinische studie en u beslist of u wenst deel te nemen.
 

30.08.2018

Vraag 4: Welke vergoeding krijgt u bij een deelname aan een klinische studie?

A. Iedereen krijgt altijd een volwaardige financiële vergoeding
B. Enkel patiënten krijgen meestal een volwaardige financiële vergoeding (fase II en fase III studies)
C. Enkel gezonde vrijwilligers krijgen meestal een volwaardige financiële vergoeding (fase I studies)
D. Het is wettelijk verboden dat deelnemers een volwaardige financiële vergoeding ontvangen

 

 

Antwoord 4: C

Gezonde vrijwilligers krijgen bij deelname (fase I studies) meestal een financiële vergoeding. Het is echter wettelijk niet toegestaan dat ook patiënten (fase II en fase III) een financiële vergoeding ontvangen. In sommige gevallen hebben zij wel recht op een onkostenvergoeding voor parking-en verplaatsingskosten.
 

 

30.08.2018

Vraag 3: Wat is een placebo?

A. Het bestaande geneesmiddel, waarmee men het nieuwe geneesmiddel wenst te vergelijken
B. Een middel dat toegediend wordt zonder dat dit een medisch effect uitoefent op het lichaam
C. Het nieuwe geneesmiddel waarvan men de werking wil vergelijken met een bestaand geneesmiddel voor diezelfde aandoening

 

 

Antwoord 3: B

Een placebo is een middel dat geen werkzame stoffen bevat. Een placebo wordt gebruikt wanneer de controlegroep in een klinische studie geen behandeling krijgt. Bij de meeste  klinische studies is het belangrijk dat noch de studiearts, noch de onderzoeker, noch de patiënt zelf weet of hij/zij een placebo krijgt of niet. 
 

Pages