Warning message

Submissions for this form are closed.

You are here

English - Vragenlijst voor mensen met Multiple Sclerose (MS) en hun partners/ kinderen/ familieleden/ vrienden

Wij nodigen MS patiënten en partners/kinderen/familieleden/vrienden uit om onderstaande vragenlijst anoniem in te vullen. Reken hiervoor op een 10-tal minuten. U kan de zorg en ondersteuning voor personen met MS helpen verbeteren. Wij danken u alvast voor uw inspanning en tijd.

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening waarbij het centraal zenuwstelsel aangetast wordt. Een gepersonaliseerde zorgaanpak is nodig; door neurologen, zorgcoördinatoren, kinesisten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, ... Hoe patiënten en hun naaste omgeving de diagnose, het zorgtraject, ‘leven met MS’ ervaren, werd nog niet voldoende in kaart gebracht. Patiënten en hun familieleden kunnen vanuit hun eigen ervaring heel wat nuttige informatie delen.

Tot welke zorg/ondersteuning heeft u toegang? Krijgt u voldoende informatie? Hoe ervaarde u de diagnose? Hoe ervaart u uw leven met MS? ...

De opdrachtgever kan zo aspecten die het leven van MS patiënten beïnvloeden beter begrijpen. De inzichten zijn waardevol om in de toekomst te helpen het leven van personen met MS en hun familie te vergemakkelijken.

Voor wie is deze vragenlijst bestemd?

  1. Volwassenen (+18 jaar) met de diagnose van Multiple Sclerose (MS). MS is een zeer veelzijdige ziekte die bij iedereen anders verloopt. Met deze vragenlijst wensen wij volwassenen met verschillende types van MS te bereiken. 
  • Relapsing-remitting MS (RRMS)
  • Secundair-progressieve MS (SPMS)
  • Primair-progressieve MS (PPMS)
  1. Partners/kinderen/familieleden/vienden (+18 jaar) van patiënten met MS. Zij zijn immers een onmisbare schakel in de ondersteuning en zorg.

Zijn mijn antwoorden vertrouwelijk?

Ja, deze vragenlijst is volledig anoniem.

Er worden geen contactgegevens van u gevraagd. De antwoorden die u geeft, zullen dus niet aan u gekoppeld worden. De resultaten zullen enkel gegroepeerd bekeken worden om inzichten te verwerven.

Wat zijn de mogelijke nadelen/risico’s en voordelen van mijn deelname aan deze vragenlijst?

Er zijn geen directe nadelen noch kosten verbonden aan het invullen van de vragenlijst.

Mocht u na het invullen van de vragenlijst achterblijven met bepaalde vragen of negatieve gevoelens dan raden wij u aan om daarover met een hulpverlener te spreken. U kan hiervoor bijvoorbeeld terecht bij uw behandelende arts. 

Wat zal er gebeuren met de resultaten van de vragenlijst?

De opdrachtgever kan via de vragenlijst aspecten die het leven van MS patiënten beïnvloeden beter begrijpen. Patiënten en hun naasten kunnen immers vanuit hun eigen ervaring heel wat nuttige informatie delen. De inzichten die volgen uit de vragenlijst zijn waardevol om te helpen om het leven van  MS patiënten en hun partners/ kinderen/ familieleden/ vrienden te vergemakkelijken.

Enkel de gegroepeerde resultaten zullen hierbij gebruikt worden. Opnieuw willen wij benadrukken dat jullie antwoorden anoniem blijven.

Wie is de opdrachtgever?

Roche NV België is de opdrachtgever van deze anonieme vragenlijst.

 

 

Vragenlijst

Informeer een vriendMeld u hier aan als kandidaat