Warning message

Submissions for this form are closed.

You are here

Studie met gezonde vrijwilligers in Leuven

Ben je een gezonde vrouwelijke studente tussen de 20 en 30 jaar, studeer je in Leuven en verdedig je dit semester jouw bachelor- of masterthesis voor een jury of heb je een mondeling examen? Dan kan jij deelnemen aan een onderzoeksstudie om het effect van een probiotisch zuivelproduct (met micro-organismen, zoals bacteriën) op stress te beoordelen.

Het onderzoek duurt 6 weken en omvat 4 bezoeken. Iedere deelnemer zal gedurende 4 weken óf de gefermenteerde melk met probiotica (testproduct) consumeren, óf het niet-gefermenteerde controleproduct zonder probiotica (een placebo).

Je ontvangt een redelijke vergoeding (op bezoek 1: €42.74; op bezoek 2: €85.47; op bezoek 3: €85.47; op bezoek 4: €128.21)  en je mag de ScanWatch aan het einde van de studie houden voor eigen gebruik.

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden met niemand gedeeld, behalve met het studieteam van het UZ Leuven. We raden u aan om contact met uw huisarts op te nemen om mogelijke deelname aan deze studie te bespreken.

Het onderzoek (S64737) wordt uitgevoerd door UZ Leuven in opdracht van Danone Research in overeenstemming met strikte wet- en regelgeving. Het is op 22Feb2021 beoordeeld en goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Wat is het doel van de studie?

Het doel is aantonen dat consumptie van een gefermenteerd melkproduct met probiotische bacteriën (Lactobacillus rhamnosus) een stressverminderend effect heeft bij gezonde jonge vrouwelijke studenten die academische stress ervaren.

In dit onderzoek wordt het onderzoeksproduct (een gefermenteerd melkproduct met het probioticum Lactobacillus rhamnosus) vergeleken met een controleproduct (aangezuurde melk zonder gisten).

De verkregen resultaten kunnen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van producten met probiotica waarvan anderen kunnen profiteren als de veronderstelde voordelen voor stress, stemming en slaap worden bevestigd.

Wie kan deelnemen?

Je kan deelnemen aan dit onderzoek als je:

 • een gezonde vrijwilliger bent;
 • een vrouw in de leeftijd van 20 t/m 30 jaar bent;
 • studeert in Leuven;
 • dit academiejaar een bachelor- of masterscriptie mondeling verdedigt voor een jury.
 • Verdedig je geen thesis maar heb je wel een mondeling examen in het 2de semester? Dan kan je ook inschrijven en kom je op de wachtlijst.

Wat wordt van de deelnemers verwacht?

Deelname aan het onderzoek zal 6 weken duren. Tijdens deze periode worden 3 bezoeken voor standaard medische onderzoeken gepland in het UZ Leuven campus Gasthuisberg:

 • Bezoek 1: een selectiebezoek 2 weken voor de start van de productconsumptie,
 • Bezoek 2: een bezoek voor de producttoewijzing (28 dagen voor de mondelinge thesisverdediging of het mondelinge examen),
 • Bezoek 3: een tussentijds bezoek 2 weken voor de verdediging of het examen
 • Bezoek 4: een laatste bezoek op de locatie van de thesisverdediging of het mondeling examen na 4 weken productconsumptie.

Iedere deelnemer zal gedurende 4 weken óf de gefermenteerde melk met probiotica (testproduct) consumeren, óf het niet-gefermenteerde controleproduct zonder probiotica (een placebo). U heeft 50% kans om het testproduct te krijgen.

Er zullen speekselmonsters worden afgenomen, er zal een polsapparaat worden gebruikt en elke deelnemer zal vragenlijsten moeten invullen. Er zullen ook ontlastingsmonsters worden afgenomen, maar dit is niet verplicht. 

Is er een compensatie voorzien?

Alle onderzoeken of procedures die voor dit onderzoek nodig zijn zullen door Danone Research worden bekostigd.

Als u bij alle afspraken aanwezig bent, mag u de Scanwatch (Withings) aan het einde van het onderzoek (Bezoek 4) houden als een vorm van compensatie voor uw deelname.

Bovendien ontvangt u een redelijke compensatie voor uw deelname wanneer het onderzoek is voltooid (Bezoek 4 of uw laatste bezoek alvorens u uit het onderzoek terug te trekken).

 • Voor het selectieonderzoek (bezoek 1) ontvangt u een vergoeding van 42,74  euro.
 • Voor bezoek 2 en 3, ontvangt u telkens een vergoeding van 85,47 euro
 • Voor bezoek 4, ontvangt u een vergoeding van 128.21 euro.

Waar gaan de studie en de bezoeken door?

Tijdens deze periode worden 3 bezoeken voor standaard medische onderzoeken gepland in het UZ Leuven campus Gasthuisberg en 1 op locatie van de thesisverdediging of het mondeling examen.

Zijn er risico’s?

De veiligheid en de tolerantie van de onderzoeksproducten (test en controle) worden ondersteund door klinische gegevens van eerdere onderzoeken. Er is gebleken dat de onderzoeksproducten altijd goed worden verdragen.

Hoe kan ik deelnemen?

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden met niemand gedeeld, behalve met het studieteam van het UZ Leuven.

Het medisch team zal u spoedig contacteren.

 

Schrijf je in

Informeer een vriendMeld u hier aan als kandidaat