Warning message

Submissions for this form are closed.

You are here

Norge: Akutt myelogen leukemi (AML) markedsundersøkelsesstudie

Vi rekrutterer omsorgsgivere og pasienter med akutt myelogen leukemi (AML) for en markedsundersøkelsesstudie på vegne av Adelphi Research, et uavhengig markedsforskningsfirma som arbeider på vegne av et legemiddelselskap.

Deltakerne vil bli bedt om å fullføre et 60-minutters telefonintervju. For å delta vil de motta en gavesjekk på kr. 1280.

Hva er formålet med undersøkelsen?

Formålet med undersøkelsen er å få en bedre forståelse for terminologien som brukes i akutt myelogen leukemi (AML). Spesielt hvordan det forklares av leger til pasienter når det gjelder behandlingsalternativer og hva disse betyr for pasientene. Denne undersøkelsen kan utgjøre en forskjell når det gjelder hvilke behandlinger som brukes for pasienter med leukemi, og dine tilbakemeldinger vil bli satt stor pris på.

Hva vil skje i løpet av undersøkelsen?

Du vil bli bedt om å fullføre et 60-minutters intervju med en av våre vennlige og godt opplærte intervjuere. Intervjuet holdes via telefon, så du kan bli værende hjemme hos deg selv. Dine opplysninger vil bli holdt konfidensielle og kun bli brukt for å forstå denne sykdommen og hvordan den behandles.

Hvis du deltar, mottar du en gavesjekk på kr. 1280 for det.

Hvilke rettigheter har jeg?

Alt du sier vil bli behandlet strengt konfidensielt, og vi overholder alle nasjonale lover som beskytter dine personopplysninger. Navnet ditt blir ikke røpet til det legemiddelselskapet som finansierer intervjuet, og svarene dine vil bli analysert sammen med svarene fra andre pasienter. Ingen svar kan knyttes til noen spesiell person.

Det er helt opp til deg å delta i denne undersøkelsen. Du kan avslutte deltakelsen, og du kan holde tilbake opplysninger hvis du vil det.

Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet, som vil bli analysert av Adelphi Research på et senere tidspunkt.

Bivirkningsrapportering / informasjon?

Denne undersøkelsen er bestilt av et selskap som produserer medisiner. Det er et juridisk krav at selskapet dokumenterer eventuelle bivirkninger eller klager som pasientene kan oppleve gjennom å bruke medisinene sine. Vi må hjelpe selskapet i å overholde disse juridiske pliktene. 

Derfor, hvis du i løpet av intervjuet forteller om en bivirkning eller klager på en medisin, vil vi informere selskapet om dette, selv om du allerede har rapportert dette direkte til selskapet eller til regulatoriske myndigheter. Du kan bestemme om du vil gi ditt navn og din kontaktinformasjon til selskapet.

Hvordan kan jeg registrere meg for å delta?

Hvis du er interessert i å delta, ber vi deg svare på spørsmålene nedenfor. Vårt team vil se gjennom svarene og kontakte deg per telefon hvis du oppfyller kriteriene. De vil svare på alle spørsmål du måtte ha, og gi mer informasjon om studien.  Hvis du ønsker å delta i studien, vil du bli bedt om å skrive under på samtykkeskjemaet. Her finner du også klare opplyser om dine plikter og rettigheter.

Tusen takk for din tid og hjelp med denne undersøkelsen.

 

Registreringsskjema