You are here

Almindelige forretningsbetingelser

Version 4. Denne side blev senest ændret den 18/01/2021.

C-Lys-webstedet blev udviklet af Xio efter instrukser fra det belgiske firma Pivotal Clinical BV med virksomhedsnummer BE0634985259 (herefter ”Patient Journey” eller ”PJ”). PJ er ansvarlig for forvaltningen af ​​C-Lys websted og er også ansvarlig for behandlingen af ​​de data, den modtager via hjemmesiden. PJ gør denne hjemmeside og oplysningerne på denne hjemmeside tilgængelige under følgende generelle vilkår og betingelser.

Ved at besøge denne hjemmeside eller bruge oplysningerne på denne hjemmeside accepterer du automatisk disse generelle vilkår og betingelser. Du må ikke besøge eller bruge denne hjemmeside, hvis du ikke er enig med privatlivspolitikken eller de generelle vilkår og betingelser på denne hjemmeside.

PJ (herefter benævnt C-Lys) har ret til at ændre eller fjerne oplysningerne på denne hjemmeside til enhver tid uden forudgående varsel. Derfor anmoder vi dig om at læse de generelle vilkår og betingelser hver gang du besøger vores hjemmeside, så du er bekendt med ændringer eller ændringer og har noteret den seneste opdaterede version af de generelle vilkår og betingelser.

 

2.1 Ophavsret og intellektuelle ejendomsrettigheder

Indholdet af denne hjemmeside (herunder varemærker, logoer, tegninger, data, produkt eller firmanavne, tekster, billeder osv.) tilhører C-Lys, medmindre andet er udtrykkeligt angivet, og er beskyttet af ophavsret eller anden (intellektuel) ejendomsrettigheder. Indholdet må kun bruges til personlig brug gratis, forudsat at kilden er anerkendt. Enhver anden brug, formidling eller offentliggørelse, uanset hvilken som helst form, er strengt forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra C-Lys.

 

2.2 Begrænsning af ansvar

På trods af den konstante omhu og opmærksomhed, som C-Lys bruger til forberedelse, offentliggørelse og opdatering af oplysningerne på denne hjemmeside, er det muligt, at der foreligger unøjagtigheder eller ufuldstændighed i de angivne oplysninger. Selvom C-Lys gør alt for at holde oplysningen så opdateret som mulig, garanterer eller repræsenterer den ikke den aktuelle oplysning, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​de angivne oplysninger. C-Lys garanterer heller ikke, at hjemmesiden fungerer korrekt.

 

Det er derfor ansvaret for besøgende på hjemmesiden at kontrollere oplysningerne for nøjagtighed og fuldstændighed. Besøgende på hjemmesiden erklærer, at de er enige om, at besøget og brugen af ​​hjemmesiden er på egen risiko.

 

Hverken C-Lys (PJ) eller dets direktører, medarbejdere eller agenter kan på nogen måde holdes ansvarlig for den dårlige funktion eller midlertidige utilgængelighed af hjemmesiden eller for nogen form for skade, direkte eller indirekte, der skyldes eller skyldes adgang til eller brug af hjemmesiden og tilhørende oplysninger.

 

C-Lys (PJ) er ikke ansvarlig for tab eller skade på grund af vira, angreb eller andre teknologisk skadelige materialer, der kan beskadige din hardware, software, data eller andet materiale, du ejer gennem din brug af vores hjemmeside.

 

2.3 Kontakt din læge eller læge for diagnostik, terapi eller lægehjælp

Formålet med C-Lys webstedet er at informere brugere. Alle oplysninger, der findes på C-Lys-webstedet, er generelle og ikke skræddersyet til enkeltpersoner eller særlige forhold og kan ikke bruges som diagnose, terapi eller medicinsk rådgivning.

Derfor anerkender websted-brugeren, at han / hun er blevet fuldt informeret om, at oplysningerne på C-Lys websted ikke på nogen måde har til formål at:

 • yde lægehjælp
 • foretage en diagnose
 • yde terapeutisk rådgivning
 • at erstatte høring, rådgivning eller anbefalinger fra en sundhedspersonale

 

Personlige oplysninger og rådgivning kan kun gives af en læge eller en kompetent myndighed. For råd om dit helbred anbefaler vi, at du kontakter din læge. 

 

2.4 Oplysninger og data

I visse dele af hjemmesiden kan brugere give oplysning og data til C-Lys. Brugeren er eneansvarlig for ægtheden og nøjagtigheden af ​​de data, han / hun giver. C-Lys er ikke ansvarlig for ægtheden og nøjagtigheden af ​​de data, der leveres af brugerne af hjemmesiden.

Hvis du giver oplysninger og / eller data til os, accepterer du, at C-Lys gemmer disse data i databasen og bruger den. Du garanterer, at oplysningerne og / eller dataene (a) ikke krænker tredjemands (intellektuelle) ejendomsrettigheder, og (b) ikke er ellers ulovlige overfor tredjemand.

C-Lys forbeholder sig ret til at forkorte, ændre eller fjerne disse oplysninger til enhver tid.

 
2.4.1 Prospektive forsøgskandidater:

Med henblik på undersøgelsesspecifik oplysning bruger C-Lys oplysningerne fra sponsorer (PJ' kunder). C-Lys kan derfor ikke tage ansvar eller give garanti med hensyn til (men ikke begrænset til) nøjagtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og korrektheden af ​​undersøgelsens reklametekster.

C-Lys muliggør rekruttering af deltagere til kliniske studier. C-Lys og PJ tjenester omfatter (men er ikke begrænset til) reklame for kliniske studier, indsamling af kontaktoplysninger og andre relevante personoplysninger, et indledende valg baseret på smalle kriterier (inkluderings- og udelukkelseskriterier) og lettere kontakt mellem en (forudvalgt) kandidat og et deltagende forskningscenter. Det er uden for C-Lyss kompetence og service at afgøre, om en kandidat kan og også effektivt kan deltage i et klinisk studie. Eventuel deltagelse diskuteres og evalueres yderligere af et deltagende forskningscenter.

Derfor er C-Lys eller PJ ikke ansvarlig for:

 • Den manglende bestemmelse, utilstrækkelig bestemmelse eller ukorrekt tilvejebringelse af oplysninger vedrørende undersøgelsen af ​​forsker og hans / hendes forskningspersonale til det (potentielle) eksperimentelle emne
 • Den manglende bestemmelse, utilstrækkelig bestemmelse eller ukorrekt tilvejebringelse af oplysning fra det (potentielle) eksperimentelle emne til C-Lys og / eller til forskeren
 • Kvaliteten, antallet og egnetheden af ​​potentielle forsøgspersoner, som er forudvalgt af C-Lys. For mere oplysning om processen henviser vi til 'henvisningspolitik'
 • En beslutning truffet af en forskningslæge om, hvorvidt han eller hun ikke skal invitere potentielle forsøgspersoner til præscreening
 • En beslutning fra en læge om, hvorvidt et prospektivt forsøgsfag indgår i et studie eller ikke
 • Kvaliteten af ​​studierne og kvaliteten af ​​udførelsen
 • Forskningscentrets kvalifikationer og erfaring og deres personale
 • De potentielle fordele og risici forbundet med selve studierne for forsøgsfagene i et studie
 • Enhver personskade som følge af deltagelse i et studie
 • Eventuel økonomisk kompensation af forsøgsfagene til deltagelse i et studie
 • De individuelle resultater af forsøgsfagene i studierne og de samlede resultater af undersøgelserne.

 

2.5 Rapportering af bivirkninger

Denne hjemmeside er ikke beregnet til at rapportere bivirkninger forbundet med brug af medicinske produkter eller deltagelse i et klinisk studie. Hvis du eller nogen du kender, oplever en bivirkning, bedes du kontakte din familie læge og / eller undersøgelsessted for at rapportere disse bivirkninger.

 

2.6 E-mail kommunikation

C-Lys sender dig en e-mail, når du har registreret via det studiespecifikke ansøgningsskema, efter at du har tilmeldt dig et nyhedsbrev via registreringsformularen eller efter at du har udfyldt kontaktformularen på C-Lys Website (for eksempel , en e-mail, der bekræfter kvitteringen for din ansøgning om et bestemt studie). For denne indledende e-mail og al efterfølgende e-mail-korrespondance bruger C-Lys altid den e-mail-adresse, du angav, når du registrerede dig eller via registreringsformularen til nyhedsbrevet eller via kontaktformularen. Når du bruger denne e-mail-adresse, antager C-Lys, at du har modtaget meddelelsen / meddelelserne. Ikke desto mindre er C-Lys ikke ansvarlig, hvis du ikke modtager disse e-mails. 

 

2.7 Tredjepartswebsteder

Webstedet kan indeholde hyperlinks eller referencer til tredjepartswebsteder eller henvise dem indirekte. Selvom disse links eller referencer er udvalgt med yderste omhu, er C-Lys ikke ansvarlig for indholdet af disse links, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der direkte eller indirekte kan resultere i indholdet.

Hvis du besøger tredjepartswebsteder, er dette på egen risiko og uden tilladelse fra C-Lys. Ved at bruge disse links forstår du, at den juridiske erklæring og de politiske regler for privatlivets fred på den relevante hjemmeside er gældende, og at disse kan være forskellige fra C-Lys.

Du kan ikke holde C-Lys ansvarlig for eventuelle negative konsekvenser eller skader, du måtte lide som følge af (i) kontakter eller kontrakter indgået på grundlag af hyperlinks, (ii) brug af data indhentet via hyperlinks eller (iii) ) høringen af ​​den eller de besøgte hjemmesider via hyperlinket.

 

2.8 Brugere fra en anden jurisdiktion

De tjenester og produktoplysninger, der leveres af C-Lys via denne hjemmeside, er underlagt belgiske regler, som C-Lys (PJ) er underlagt. Hvis du besøger eller gør brug af denne hjemmeside fra en anden jurisdiktion, skal du på forhånd kontrollere, om dette er tilladt i henhold til lovgivningen i et sådant land. Ellers skal du afstå fra enhver (yderligere) adgang til eller brug af hjemmesiden.

 

2.9 Gældende lov og jurisdiktion

Belgisk lov gælder for denne hjemmeside. I tilfælde af tvist har domstolene i Ghent-provinsen i Belgien enekompetence.